Site Announcements

Pecyn cymorth cyfathrebu'r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd - Healthcare Science Programme communications toolkit

Pecyn cymorth cyfathrebu'r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd - Healthcare Science Programme communications toolkit

by Miriam Jones -
Number of replies: 0

Mae pecyn cymorth cyfathrebu’r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd wedi’i ddatblygu i helpu i adeiladu diwylliant ‘un sefydliad’ yn fewnol, tra’n cyfathrebu’n allanol wir ehangder gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Mae'r pecyn cymorth wedi'i ddwyn ynghyd diolch i ymdrechion carfan eang o unigolion a'i nod yw tynnu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ym maes gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy!The Healthcare Science Programme communication toolkit has been developed to help build a 'one organisation' culture internally, while communicating externally the true breadth of healthcare science in Wales. The toolkit has been brought together thanks to the efforts of a wide range of individuals and aims to highlight the exciting opportunities in healthcare science in Wales. Click here to learn more!